Možnosti jak šetřit energii

Spotřeba těchto přístrojů není vůbec velká, přesto existuje spousta možností, jak ji snížit. Jednou z možností je využít termostatu a vlhkoměru, které jsou součástí většiny modelů a nastavit si rozmezí, ve kterém chcete udržovat vlhkost a teplotu v místnosti. Další možností je časovač. Tím můžeme spouštět odvlhčovač třeba v době, kdy nám běží levnější noční proud. Žádná údržba přístroje není vpodstatě potřeba, ale občas je dobré zkontrolovat filtr v nasávacím otvoru, který zachycuje drobné nečistoty a prach ze vzduchu. Přicpaný filtr má přirozeně vliv na průchod vzduchu přístrojem a tedy i na jeho účinnost. Tím se opět šetří energie, potřebná k dosažení žádaného účinku.

Údaje na přístrojích

Výrobce uvádí zejména tyto základní údaje: průtok vzduchu v metrech krychlových za 1 hodinu, odvlhčovací výkon – kolik litrů vody odloučí za 24 hodin, velikost prostor, pro které je model vhodný a elektrický příkon (stručně kolik spotřebuje elektřiny při provozu). Z těchto údajů a z našich potřeb je třeba vycházet při volbě správného přístroje.